• آخرین محصولات :

  • ���������������� ���������� ���������� ������ ������������ :

  • کانالهای صنعتی نهویه هوا هواساز
  • کانال تهویه مطبوع گرد

طراحی واجرای کانالهای تهویه هوا بصورت گرد وچهرگوش- کانالهای صنعتی- کانالهای کولر- کانالهای تهویه هوای مسکونی - کانالهای تهویه هوا ی بیمارستانی -کانالهای تهویه هوای صنعتی وکارخانجات - کانالهای هواساز - کانالهای فن کوئلی - کانالهای داکت اسپیلیت - دودکشهای صنعتی - دودکشها ی موتورخانه -

اجرای کانالهای مسکونی و صنعتی وهواساز و اداری  با ورقهای گالوانیزه - روغنی - سیاه -استنلس استیل -از ضخامت 40/. تا 4 میلیمتر